cennik

Ceny świadczonych przez nas usług udostępniane są indywidualnie w drodze kontaktu z Klientem.

Ceny za usługi księgowe zależą m.in. od:

 • liczby dokumentów księgowych
 • formy opodatkowania
 • liczby pracowników
 • formy działalności
 • stopnia zinformatyzowania procesów księgowych
 • innych czynników – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi.

W cenie za usługę Klient otrzymuje:

 • pomoc w założeniu firmy,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • archiwizowanie dokumentów księgowo-kadrowych Klienta
 • reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • dostarczenie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
 • konsultacje w sprawach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych